Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 10 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 236 1798
 • Унікальний комплексний продукт

  Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

 • Due Diligence

  Всебічне дослідження діяльності компанії

МСФЗ/IFRS

Розвиток ринкових відносин і інтеграція українських підприємств у світову економіку обумовили розвиток системи бухгалтерського обліку і переходу її на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності має принципове значення для залучення іноземних інвестицій, що в свою чергу багато в чому обумовлює успіх ринкових перетворень і економічне зростання.

MGI Консалтинг надає наступні послуги для організацій в області МСФЗ і IFRS:

 • Розробка і реалізація індивідуального плану переходу на МСФЗ та IFRS

 • Розробка і тестування окремих документів: облікових політик по МСФЗ і IFRS, проформ звітностей, планів рахунків, форматів розкриттів по МСФЗ і IFRS

 • Підготовка індивідуальної і консолідованої звітності по МСФЗ і IFRS

 • Підготовка комбінованої звітності по МСФЗ і IFRS для компаній, що знаходяться під загальним контролем

 • Розробка консолідаційних пакетів по МСФЗ і IFRS для материнських компаній

 • Захист звітності МСФЗ і IFRS перед аудиторами і супровід звітності при роботі з інвестиційними банками, рейтинговими агентствами, кредиторами, інвесторами та іншими зацікавленими особами

 • Аудит, огляд, погоджені процедури щодо індивідуальної, комбінованої і консолідованої звітності по МСФЗ і IFRS.