Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 569 1562
 • Унікальний комплексний продукт

  Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

 • Due Diligence

  Всебічне дослідження діяльності компанії

МСФЗ/US GAAP

Розвиток ринкових відносин і інтеграція українських підприємств у світову економіку обумовили розвиток системи бухгалтерського обліку і переходу її на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності має принципове значення для залучення іноземних інвестицій, що в свою чергу багато в чому обумовлює успіх ринкових перетворень і економічне зростання.

MGI Консалтинг надає наступні послуги для організацій в області МСФЗ і US GAAP:

 • Розробка і реалізація індивідуального плану переходу на МСФЗ та US GAAP

 • Розробка і тестування окремих документів: облікових політик по МСФЗ і US GAAP, проформ звітностей, планів рахунків, форматів розкриттів по МСФЗ і US GAAP

 • Підготовка індивідуальної і консолідованої звітності по МСФО і US GAAP

 • Підготовка комбінованої звітності по МСФО і US GAAP для компаній, що знаходяться під загальним контролем

 • Розробка консолідаційних пакетів по МСФЗ і US GAAP для материнських компаній

 • Захист звітності МСФЗ і US GAAP перед аудиторами і супровід звітності при роботі з інвестиційними банками, рейтинговими агентствами, кредиторами, інвесторами та іншими зацікавленими особами

 • Аудит, огляд, погоджені процедури щодо індивідуальної, комбінованої і консолідованої звітності по МСФО і US GAAP.