Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 569 1562
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

НСБО

Аудит фінансової звітності, підготовленої згідно Національних Стандартів Бухгалтерського Обліку (НСБО)

Аудит фінансової діяльності компанії, який передбачає перевірку правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку (їх документальне оформлення), а також аналіз грошових потоків кредиторської та дебіторської заборгованості, з метою висловлення своєї думки про достовірність фінансової звітності, складеної згідно Національних стандартів бухгалтерського обліку.

При проведенні аудиту наші фахівці займаються збором інформації, яка допомагає добре зрозуміти особливості бізнесу клієнта, організацію внутрішнього управління на підприємстві і можливі ризики. Перш ніж представити аудиторський висновок, ми проводимо цільову бізнес-діагностику та оцінку фінансового стану підприємства. Ми працюємо незалежно, але в тісній взаємодії з нашими клієнтами, і прагнемо до відкритого обміну інформацією з ними.

Проведення аудиту компанією MGI Консалтинг - це не тільки перевірка фінансових операцій, але й глибокий аналіз діяльності підприємства, який допоможе Вам краще розібратися у Вашому бізнесі.

У швидко розвивається економічної ситуації застосування наших методів допомагає клієнтам відповідати зростаючим вимогам прозорості і відкритості інформації й удосконалювати систему корпоративного управління.