Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 10 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 236 1798
 • Унікальний комплексний продукт

  Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

 • Due Diligence

  Всебічне дослідження діяльності компанії

Судово-економічна експертиза

Судово-економічні експертизи є одними з найбільш поширених.

До них відносяться наступні:

Судово-бухгалтерська експертиза: необхідність в ній виникає при розгляді цивільних справ, коли треба проаналізувати дані фінансово-господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку. Мета експерта - провести діагностику проблеми і відповісти на питання, зазначені судом в ухвалі про призначення судової експертизи;

Фінансово-економічна експертиза (в тому числі з питань оподаткування): вона може бути спрямована на визначення фінансового стану організації, виконання договірних відносин, виявлення оптимізації або ухилення від сплати податків і т. п. Конкретні питання її проведення суд також відображає в ухвалі про призначення експертизи .

Судово-економічна експертиза потрібна при здійсненні цивільного судочинства, в рамках якого розглядаються питання про суму збитку, заподіяного компанії неправомірними (злочинними) діями менеджменту та інших працівників компанії.

Кримінально-процесуальне законодавство надає стороні захисту можливість залучати такого учасника судового процесу, як судовий експерт (спеціаліст).

Судовий експерт-економіст дає висновок щодо:

 • розміру податкової бази та податків до сплати;

 • впливу операцій на економічний результат діяльності платника податків;

 • правомірності застосування звичайних цін по здобувається і реалізованим товарів, робіт і послуг;

 • правомірності застосовуваних стандартів бухгалтерського обліку;

 • наявності ділової мети та сумлінності дій платника податків (наприклад, при питанні про визнання угоди нікчемною);

 • довести відсутність заподіяної шкоди (події злочину);

 • стану розрахунків з бюджетом;

 • інших економічних аспектів господарської діяльності, що впливають на податкові зобов'язання.

Участь експерта-економіста в господарських судах необхідно для:

 • аналізу стану розрахунків з організаціями - контрагентами та визначення обсягу заборгованості;

 • розрахунку розміру реальних збитків і суми упущеної вигоди при порушенні договірних зобов'язань;

 • оцінки правомірності застосовуваних правил бухгалтерського обліку (при застосуванні норм корпоративного права та законодавства про банкрутство).

Висновок експерта-економіста, який виступає на стороні захисту, дозволяє:

 • довести відсутність заподіяної шкоди (події злочину);

 • при наявності збитку значно знизити його розмір (провести перекваліфікацію злочину);

 • довести правомірність та обгрунтованість дій обвинувачених та підсудних (відсутність вини);

 • спростувати неправомірні висновки експертизи, призначеної органом дізнання або судом, виключити її висновки з числа доказів.

Законодавство України дозволяє звернутися до фахівця з економічних досліджень - експерту-економісту, з метою вивчення та аналізу цікавлять Вашу компанію питань, не тільки в судових справах, але і в повсякденній практиці при виникненні спірних моментів для з'ясування істини. Таким зверненням Ви захистите свої інтереси, а надалі зможете використовувати висновки судового експерта як доказ у можливому судовому процесі.

По суті, економічна експертиза (дослідження) виявляє достовірність проведених господарських операцій, які вже знайшли відображення в документах обліку і звітності та стали предметом дослідження аудитора, податкових інстанцій або навіть об'єктом розслідування судових органів. Тут, як правило, не можна обійтися без спеціальних навичок експертів-економістів. Для них експертиза (дослідження) бухгалтерського обліку - це можливість допомогти Вам визначити якість проведених раніше ревізій, оцінити достовірність тих даних, які відображені в первинних документах, облікових регістрах і бухгалтерської звітності. Експерти-економісти досконально вивчають дотримання вимог нормативно-правової документації при здійсненні господарських операцій та методології обліку.

У яких випадках потрібна економічна експертиза (дослідження)?

Зокрема:

 • при донарахуванні податків у зв'язку з фактом відхилення ціни товарів, робіт і послуг, від ринкової ціни ідентичних товарів, робіт і послуг;

 • у разі якщо Вашій компанії були донараховані суми податків розрахунковим шляхом на підставі даних про інших аналогічних платників податків;

 • у разі якщо Вашій компанії були висунуті звинувачення в отриманні необгрунтованої податкової вигоди, пов'язані з доказом податкового органу про навмисне завищення Вашою організацією собівартості продукції;

 • при необхідності обгрунтування розрахунку вартості товарів, робіт і послуг у спорах, пов'язаних із застосуванням антимонопольного законодавства, а також інших спорах;

 • якщо Вам необхідно визначити розмір пайової участі учасників господарського товариства в його майні, а також розмір, сум грошових коштів, що належать учаснику суспільства при виході з його складу.

Результатом проведення такого дослідження є експертний висновок, що містить оцінку відомостей про фінансові операції та фінансові показники діяльності господарюючого суб'єкта, а також оцінку вартості продукції (товарів, робіт, послуг), що склалася у Вашому регіоні. Такий експертний висновок може бути представлено в будь-яку судову інстанцію або контролюючий орган.