Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 10 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 236 1798
 • Унікальний комплексний продукт

  Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

 • Due Diligence

  Всебічне дослідження діяльності компанії

Трансформація

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; IFRS - International Financial Reporting Standards) - набір документів (стандартів і інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства.

МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, є стандарти, засновані на принципах, а не на жорстко прописаних правилах. Такими принципами є: принцип нарахування (accrual basis), принцип безперервності діяльності (going concern), обережності (prudence), доречності (relevance) і ряд інших.

Переваги застосування компаніями МСФЗ:

 • можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;

 • забезпечення порівнянності звітності зі звітністю іншої компанії, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;

 • можливість залучення іноземних інвестиції та позик, а також вихід на закордонні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;

 • велика надійність і прозорість інформації; які забезпечуються шляхом дотримання правил складання звітності, а також численними поясненнями до звітності.

 • Підготовка звітності, що відповідає стандартам МСФЗ, здійснюється такими способами:

 • ведення паралельного обліку,

 • трансформація фінансової звітності.

При трансформації звітності показники звітності по МСФЗ формуються на основі показників звітності, складеної за національними стандартами, скоригованих на величину відмінностей у принципах ведення обліку та складання звітності. Таким чином, в процесі трансформації статті звітності інтерпретуються відповідно до вимог міжнародних стандартів.

За результатами проведеної роботи надається комплект фінансової звітності, складеної відповідно до принципів МСФЗ:

 • трансформований звіт про фінансове становище,

 • трансформований звіт про сукупний дохід,

 • трансформований звіт про рух грошових коштів,

 • трансформований звіт про зміни капіталу,

 • примітки до фінансової звітності,

 • трансформаційні таблиці.