Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 10 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
 • Унікальний комплексний продукт

  Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

 • Due Diligence

  Всебічне дослідження діяльності компанії

Трансформація

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; IFRS - International Financial Reporting Standards) - набір документів (стандартів і інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства.

МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, є стандарти, засновані на принципах, а не на жорстко прописаних правилах. Такими принципами є: принцип нарахування (accrual basis), принцип безперервності діяльності (going concern), обережності (prudence), доречності (relevance) і ряд інших.

Переваги застосування компаніями МСФЗ:

 • можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;

 • забезпечення порівнянності звітності зі звітністю іншої компанії, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;

 • можливість залучення іноземних інвестиції та позик, а також вихід на закордонні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;

 • велика надійність і прозорість інформації; які забезпечуються шляхом дотримання правил складання звітності, а також численними поясненнями до звітності.

 • Підготовка звітності, що відповідає стандартам МСФЗ, здійснюється такими способами:

 • ведення паралельного обліку,

 • трансформація фінансової звітності.

Паралельний облік - ведення двох баз даних, за національними стандартами П(С)БО та МСФЗ. Таким чином, всі господарські операції підприємства реєструються двічі: перший раз в системі національного обліку, другий - по МСФЗ. При побудові паралельного обліку показники фінансової звітності по МСФЗ формуються на основі даних бухгалтерського обліку за МСФЗ.

При трансформації звітності показники звітності по МСФЗ формуються на основі показників звітності, складеної за національними стандартами, скоригованих на величину відмінностей у принципах ведення обліку та складання звітності. Таким чином, в процесі трансформації статті звітності інтерпретуються відповідно до вимог міжнародних стандартів.

За результатами проведеної роботи надається комплект фінансової звітності, складеної відповідно до принципів МСФЗ:

 • трансформований звіт про фінансове становище,

 • трансформований звіт про сукупний дохід,

 • трансформований звіт про рух грошових коштів,

 • трансформований звіт про зміни капіталу,

 • примітки до фінансової звітності,

 • трансформаційні таблиці.