Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

Огляди

Огляд законодавства 21 - 25 Травня 2012

27 травня 2012 р.

І. Огляд законодавства

Аудиторська палата України. Лист Міністерству фінансів України щодо надання роз'яснення від 03.01.2012 р. N 2-1.

АПУ попросила Мінфін роз'яснити питання відносно:

- сфери застосування Закону про попередження і протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів;

- угод, з участю в підготовці і здійсненні яких вказаний Закон зв'язує виконання аудиторами і аудиторськими фірмами обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

- послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми);

- здійснення внутрішнього фінансового моніторингу аудиторами (аудиторськими фірмами) при наданні послуг відносно історичній фінансовій інформації.

Державна податкова служба України. Лист від 07.03.2012 р. N 8971/К/18-4013.

ГНСУ надала два витягання з Єдиної бази податкових знань на тему заповнення податкової звітності.

Державна податкова служба України. Лист від 14.03.2012 р. N 9499/К/10-1115/1139.

ГНСУ стверджує, що платникам податків не дозволяється використати факсиміле для підписання податкової декларації.

Державна податкова служба України. Лист від 23.03.2012 р. N 10279/К/15-1414.

ГНСУ акцентувала увагу на відмінних рисах податкових консультацій :

- контролюючі органи безкоштовно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства по зверненню платників податків;

- податкова консультація - це допомога контролюючого органу конкретному платникові податків відносно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акту з відповідних питань;

- податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надана така консультація.

Державна податкова служба України. Наказ «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» від 14 травня 2012 року N 406.

ГНСУ затверджений новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Державна податкова служба в м. Києві. Лист від 28.03.2012 р. N 1641/10/17-107.

ГНСУ в м. Києві відмітила, що податкові агенти, дивіденди, що нараховують і виплачують фізичним особам, відбивають їх і суму утриманого з них ПДФО у формі № 1ДФ за ознакою 109.

Державна служба України з питань захисту персональних даних. Лист відносно персональних даних від 02.04.2012 р. N 10/1106-12.

ГСЗПД рекомендує відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано або може бути конкретно ідентифіковано, що знаходяться у візитниці, адресній книзі електронної пошти підприємства і списку контактів мобільного телефону, відносити до визначення "персональні дані" фізичної особи.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України. Наказ «Про втрату чинності деякими спільними наказами» N 547/526 від 07.05.2012.

Мінекономрозвитку і Мінфін відмінили п'ять наказів відносно регулювання пільгового оподаткування міжнародної допомоги.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Наказ «Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг» N 310 від 07.03.2012.

Мінекономрозвитку затверджений новий Порядок проведення перевірок суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, дотримання обов'язкових вимог відносно безпеки продукції, а також дотримання правил торгівлі і надання послуг.

Міністерство соціальної політики України. Лист «Про виплату відпусткових» від 05.01.2012 р. N 7/13/133-12.

Мінсоцполітики надало роз'яснення відносно трудових стосунків, в яких відзначається наступне.

У разі потреби отримання щорічної відпустки (чи її частини) в стислі терміни (у зв'язку з сімейними обставинами, станом здоров'я) в заяві працівник може висловити своє бажання про отримання відпускних в терміни, визначені між працівником і працедавцем.

Укладення і розірвання трудового договору оформляється наказом або розпорядженням працедавця. У преамбулі наказу про звільнення (форма № П-4) повинно бути вказано "звільнити "___" ____________ 20__ року".

Міністерство соціальної політики України. Лист «Щодо закінчення строкового трудового договору» від 31.01.2012 р. N 30/13/133-12.

Мінсоцполітики розглянуло питання про правомірність звільнення працівника у зв'язку із закінченням дії термінового трудового договору в період тимчасової непрацездатності або відпустки.

Міністерство соціальної політики України. Лист «Про тривалість робочого часу та відпустки без збереження зарплати» від 03.02.2012 р. N 31/13/133-12.

Мінсоцполітики розглянуло питання відносно норми тривалості робочого часу і відпустки без збереження зарплати.

Міністерство соціальної політики України. Лист «Як оформити розірвання трудового договору» від 05.03.2012 р. N 35/06/187-12.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, перекладі на іншу постійну роботу або звільненні, а також про нагороди і заохочення вносяться працедавцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше за тижневий термін, а у разі звільнення - в день звільнення, і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Днем звільнення вважається останній день роботи.

Міністерство соціальної політики України. Лист від 05.03.2012 р. N 204/13/184-12.

Мінсоцполітики відмітило, що період знаходження працівника у відрядженні є його робочим часом і за нього повинен виплачуватися зарплата в розмірі не нижча середньої.

Міністерство соціальної політики України. Лист «Про запровадження підсумованого обліку робочого часу» від 27.03.2012 р. N 98/13/116-12.

За відсутності на підприємстві профспілкової організації (профспілкового представника) впровадження підсумкового обліку робочого часу і узгодження графіків змінності водіїв можуть здійснюватися уповноваженим представником трудового колективу.

Міністерство фінансів України. Лист Щодо надання роз'яснень Аудиторській палаті України від 30.01.2012 р. N 31-08010-14-27/1941.

Коли аудитори, аудиторські фірми проводять аудит у замовника аудиторської послуги і знаходять фінансову операцію, яка має ознаки, що зобов'язують її моніторити, то вони повинні виявити і зареєструвати таку фінансову операцію в реєстрі фінансових операцій, належному фінансовому моніторингу.

Послуги, що надаються аудиторами, аудиторськими фірмами (згідно з переліком, затвердженому АПУ), можуть підходити під визначення угоди, здійснюваної ними по забезпеченню діяльності юридичних осіб і управлінню ними (у розумінні ч. 1 ст. 8 Закону), залежно від наявності ознак або ризиків фінансового моніторингу.

Правління Національного банку України. Постанова Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку від 18 травня 2012 року N 197.

НБУ змінив порядок формування обов'язкових резервів банків.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття правління фонду. Постанова «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році» N 327 від 12.04.2012.

ФСС на випадок безробіття встановив нові розміри посібника з безробіття з 01.04.2012 р.

ІІ. Огляд преси

А. Золотухін розповів про відрядження-2012, «Вісник податкової служби України», квітень 2012 р., № 15 (683), с. 40.

В. Карпова розглянула проблемні питання оподаткування операцій по поступці права вимоги, «Бухгалтер&Закон» от 21.05.2012 - 23.05.2012, № 24.

В. Карпова розповіла про відображення в обліку операцій по поступці права вимоги, «Бухгалтер&Закон» от 21.05.2012 - 23.05.2012, № 24.

В. Семенова розповіла про консервацію основних засобів в конфігурації "Бухгалтерія для України", "Комп'ютерна Бухгалтерія", травень 2012 р., № 5 (66), с. 19.

О. Ангелів і И. Сиволап повідали про особливості внесення союзів і асоціацій в реєстр неприбуткових установ і організацій, «Вісник податкової служби України», квітень 2012 р., № 15 (683), с. 8.