Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

Огляди

Огляд законодавства 28 Травня - 01 Червня 2012

2 червня 2012 р.

І. Огляд законодавства

Верховна Рада України. Закон України «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку» від 15.05.2012 р. N 4677-VI. На період до 31.12.2012 р. ВРУ встановила надбавки до ставок акцизного податку для нафтопродуктів і більше ніж в два рази збільшила ставку акцизу для пічного палива. Встановлено, що щодекади до ставок додається сума корегування, яка не може перевищувати 50 % такої ставки. Вказана сума розраховується щодекади залежно від середньої ціни одного барреля нафти "Brent (DTD) ", яка склалася на біржі ICE за попередню декаду.

Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Лист «Щодо створення центральних комісій із соціального страхування на підприємствах з централізованою бухгалтерією» від 18.05.2012 р. N 01-16-1283. У бюджетній сфері, де значна кількість установ і організацій на міському і районному рівнях, на підприємствах, в установах, організаціях з великою штатною чисельністю працівників і наявністю численних розрізнених структурних підрозділів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, за рішенням центральної комісії з соціального страхування в окремих установах, організаціях або структурних підрозділах можуть створюватися робочі групи (представники) центральної комісії з соціального страхування для виконання роботи відносно призначення матеріального забезпечення.

Державна митна служба України. Лист «Про новації Митного кодексу України» від 22.05.2012 р. N 20/1-11/04992-ЕП. Держмитслужба нагадала, що з 01.06.2012 р. вступив в силу новий МКУ. Передбачені нові склади правопорушень., розширено перелік випадків виключення відповідальності за вчинення деяких видів правопорушень, розширено перелік осіб, які беруть участь у справах про порушення митних правил, змінено порядок обчислення строків адміністративного затримання, обмежені строки застосування конфіскації предметів правопорушення. На виконання окремих норм нового МКУ КМУ скасував декілька постанов (постанова від 21.05.2012 р. № 445) і затвердив:

- Порядок включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, при визначенні їх митної вартості (постанова від 21.05.2012 р. № 446);

- Порядок застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору (постанова від 21.05.2012 р. № 447);

- Порядок вивезення (пересилання) за межі України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження (постанова від 21.05.2012 р . № 448).

Державна податкова служба України. Лист від 05.05.2012 р. N 12804/7/15-3417-05. ДПСУ відмітила, що нульова ставка ПДВ застосовується до послуг з міжнародного перевезення вантажів по усьому маршруту перевезення вантажів в цілому, без ділення його на відрізки в межах і за межами митної території України, за умови, що таке перевезення здійснюється у рамках одного договору.

Державна податкова служба України. Лист від 19.04.2012 р. N 11358/7/15-3417-17. Об'єктом оподаткування ПДВ є транспортно-експедиторські послуги, які надаються експедитором у рамках договору транспортної експедиції резидентам або нерезидентам, а базою оподаткування ПДВ - винагорода експедитора. Експедитор нараховує ПДВ на суму послуг, отриманих ним на території України від перевізника-нерезидента, виписує податкову накладну і включає нараховану суму до складу податкових зобов'язань декларації по ПДВ за відповідний звітний період.

Державна податкова служба України. Лист від 31.03.2012 р. N 5742/6/15-1415. ДПСУ зазначила, що згідно з Інструкцією про службові відрядження витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівником за рахунок добових витрат.

Державна податкова служба України. Лист «Про підстави для відмови у прийнятті декларації» від 24.04.2012 р. N 7219/6/15-1215. ДПСУ нагадала, що прийняття податкової декларації є обов'язком органу податкової служби. Незалежно від способу подання декларації, складеної з дотриманням вимог ст. 48 і 49 ПКУ, наявність в ній прочерків не може бути підставою для відмови в її прийнятті податковим органом.

Державна податкова служба України. Лист від 29.03.2012 р. N 5121/6/10-1115/1384. ДПСУ нагадала, що серед основних принципів податкового законодавства (а також в процедурі оскарження рішень податкових органів) передбачена презумпція правомірності рішень платника податків, згідно з якою в разі неоднозначної трактування норми закону чи іншого нормативно-правового акта або норм різних законів чи різних нормативно-правових актів рішення приймається на користь платника.

Державна податкова служба України. Лист «Про екологічний податок» від 15.05.2012 р. N 13743/7/15-2117. Платниками екологічного податку за розміщення побутових відходів є тільки ті суб'єкти господарювання, які розміщують їх у спеціально відведених для цього місцях чи на використання яких отримано відповідний дозвіл.

Державна реєстраційна служба України. Лист «Про розгляд запиту» від 27.04.2012 р. N 85/21-12-7.2. Укрдержреєстр нагадав, що з 31.12.2012 р. втратить силу КВЕД-2005 і повідомив, що автоматичні зміни видів економічної діяльності відповідно до нових КВЕД-2010 проводитись не будуть. Для приведення кодів видів діяльності у відповідність з новим класифікатором фізособам-підприємцям та представникам юросіб необхідно звертатися до державних реєстраторів з відповідними документами. Зміна видів діяльності проводиться безкоштовно.

Державна служба статистики Україні. Лист від 21.02.2012 р. N 15/1-20/206. Держстат нагадав фізособам-підприємцям про обов'язок подання до органів статистики звітності за ф. № 1-П (ф) (місячна) «Терміновій звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами». Показник «Залишки виробленої готової продукції на кінець звітного періоду» може бути заповнений на підставі даних управлінського обліку, який ведеться ФОП.

Державне агентство земельних ресурсів України. Лист «Про надання роз'яснення законодавства в сфері земельних відносин» від 25.04.2012 р. N 6268/17/6-12; «Про надання роз'яснення» від 20.04.2012 р. N 6077/17/6-12; від 17.04.2012 р. N 5789/17/12-12. Держземагентство надало роз'яснення відносно: викупу сільрадами земельних ділянок для громадських потреб; права спільної власності на земельні ділянки; переходу права власності на земельну ділянку.

Кабінет Міністрів України. Постанова «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» від 21.05.2012 р. N 450. КМУ затвердив форми митних декларацій і положення про них, а також встановив, що бланки єдиного адміністративного документу форми МД-4, додаткового листа форми МД-5 і додаток форми МД-7 не застосовуються до прийняття КМУ окремого рішення.

Кабінет Міністрів України. Постанова «Про затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави» від 21 травня 2012 р. N 427. КМУ затвердив перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

Кабінет Міністрів України. Постанова «Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності» від 21.05.2012 р. N 431. КМУ затвердив форму митної декларації для письмового декларування товарів, переміщуваних через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Кабінет Міністрів України. Розпорядження «Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2011 - 2012 роки» від 9 листопада 2011 р. N 1113-р. КМУ затвердив план державних статистичних спостережень на 2011-2012 р.

Міністерство інфраструктури України. Наказ «Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» N 268 від 21.05.2012. Мінінфраструктури затвердив Тимчасовий порядок оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (уболівальників, гостей і учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року по футболу.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Лист від 07.03.2012 р. N 7/17-3811. Мінрегіонрозвитку зазначив, що на підставі плану проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, затвердженого наказом Держархбудінспекції, представникам Інспекції видається направлення на проведення планової перевірки із зазначенням дати, номера наказу та строку проведення перевірки юридичної або фізичної особи, якими здійснюються підготовчі або будівельні роботи на об'єкті будівництва. Напрямок для проведення перевірки надається посадовій особі з обов'язковим зазначенням підстави її проведення.

Міністерство фінансів України. Лист від 14.05.2012 р. N 31-08410-07-25/12004. Мінфін відзначив, що зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, розглядається як зміна облікових оцінок. У бухгалтерському обліку не проводяться зміни щодо основних засобів, зарахованих на баланс, в зв'язку з встановленням нових вартісних ознак.

Міністерство юстиції України. Лист від 22.03.2012 р. N 137-0-2-12-8.2. Автори листа нагадали кілька загальних правил складання ЗЕД-договорів, які не встановлюють вимог до мови, а також зазначили, що згідно МКУ документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, представляються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, поширеною в світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Міністерство юстиції України. Лист «Щодо переліку витрат приватного нотаріуса» від 23.02.2012 р. N 13.1-17/74. Мін'юст відправив ДПСУ лист, в якому запропонував перелік витрат приватного нотаріуса, пов'язаних з організацією нотаріальної діяльності, що випливають з вимог законодавства і підлягають податковому обліку. Автори листа нагадали, що згідно п. 178.3 ПКУ приватні нотаріуси мають право на документально підтверджені витрати, які необхідні для здійснення їх незалежної професійної діяльності. При цьому ПКУ не передбачено перелік витрат для самозайнятих осіб, у тому числі для приватних нотаріусів. ДПСУ відповіла, що єдиний перелік витрат, які враховують приватні нотаріуси при численні загального річного оподатковуваного доходу, приведений в листі Мінюсту від 02.02.2006 р. № 31-35/20. Відносно запропонованого переліку податкове відомство звернуло увагу на те, що одна з його правових підстав (Інструкція про порядок здійснення нотаріальних дій № 20/5) втратила силу (лист від 29.03.2012 р. № 4549/5/17-1216).

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Лист «Щодо оплати листка непрацездатності у період відпустки без збереження заробітної плати» від 21.05.2012 р. N 1772-07. Листки непрацездатності, видані застрахованим особам під час перебування у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням, не підлягають оплаті.

ІІ. Огляд преси

А. Задорожний розповів про особливості оподаткування поворотної фінансової допомоги у страховика, «Вісник податкової служби України», квітень 2012 р., № 15 (683), с. 10.

М. Жадовець розповіла про виїзну, виносну торгівлю та виставки, ярмарки, Аналітичний тижневик «Бухгалтер і закон» 28.05.2012 - 30.05.2012, № 26 (157).

Н. Литовченко і В. Гуцуляк розповіли про стягування держмита при нотаріальному посвідченні концесійного договору, «Вісник податкової служби України», квітень 2012 р., № 16 (684), с. 18

С. Тимощук розповіла про податковий облік фінансової допомоги, «Вісник податкової служби України», квітень 2012 р., № 16 (684), с. 4.