Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

Огляди

Огляд законодавства 08 - 12 Квітня 2013

14 квітня 2013 р.

І. Огляд законодавства

Державна податкова служба України. Лист «В якій послідовності накладається електронний цифровий підпис після складання податкової накладної в електронній формі» від 04.04. 2013 р. ДПСУ зазначила, що після складання податкової накладної або розрахунку коригування в електронній формі на них накладаються електронні цифрові підписи у наступному порядку:1) підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або керівника; 2) аналог відбитку печатки продавця.

За відсутності у продавця посади бухгалтера першими накладається підпис керівника. Фізособа-підприємець, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: 1) підпис фізособи-підприємця; 2) аналог відбитку печатки продавця. У разі делегування права підпису податкової накладної або розрахунку коригування іншій посадовій особі, першою накладається підпис особи, якій делеговано право підпису. При цьому підпис, яка накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЕРПН, і підпис, який скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі.

Державна податкова служба України. Лист «Щодо надання роз'яснення з деяких питань діючого податкового законодавства України» N 2863/5/15-33-16 від 11.03.2013 р. ДПСУ зазначила, що однією з підстав анулювання реєстрації платника ПДВ є внесення запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. Такі записи вносяться до ЄДР за ініціативою державного реєстратора або органу податкової служби. Юридична особа зобов'язана щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, подавати державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про себе. Отже, юридична особа, виключена з числа платників ПДВ з причини відсутності за своїм місцезнаходженням, має право повторно зареєструватися платником ПДВ після здійснення підтвердження свого місцезнаходження

Державна податкова служба України. Лист N 1232/А/15-3114 від 01.03.2013 р. ДПСУ зазначила, що операції з поставки періодичних видань друкованих ЗМІ та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників звільняються від оподаткування ПДВ, якщо дані товари вітчизняного виробництва. Під терміном «видання (книга) вітчизняного виробництва» слід розуміти періодичні видання друкованих ЗМІ, книги, учнівські зошити, підручники і навчальні посібники, які виготовлені в Україні підприємствами, засновниками яких виступають українські юридичні та фізичні особи.

Державна податкова служба України. Лист «Щодо оподаткування акцизним податком операцій з врахування векселів у банку» N 2802/6/15-5215 від 25.02.2013 р. ДПСУ зазначила, що операції з придбання векселя банком до настання терміну платежу є об'єктом оподаткування особливим акцизним податком. Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5% від суми операції. Податок перераховується до бюджету податковим агентом у строк, передбачений для квартального періоду. Податковим агентом по таких операціях є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору.

Отже, оскільки операції з придбання векселя банком до настання терміну платежу передбачають перехід права власності від векселедержателя до банку, то банк як податковий агент зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок векселедержателя з виплачуваних йому доходів.

Державна податкова служба України. Лист «Про надання відповіді» N 5280/4/15-1214 від 13.02.2012 р. ДПСУ в ході розгляду питань щодо формування податкових різниць між бухгалтерським і податковим обліком та формування собівартості в бухгалтерському обліку зазначила наступне. Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом про бухгалтерський облік, відповідно до якого регулювання таких питань здійснюється Мінфіном шляхом затвердження П(С)БО та інших нормативно-правових актів.

Отже, питання формування податкових різниць між бухгалтерським і податковим обліком і питання формування собівартості в бухгалтерському обліку відносяться до компетенції Мінфіну.

Державна податкова служба України. Лист «Про виконання доручення» N 290/6/15-1415 від 05.01.2012 р. ДПСУ зазначила, що земельне поліпшення - це результати будь-яких дій, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури та т . д.). Земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, здійснення економічної діяльності, є будівлями. Спорудами є земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій. Класифікація груп основних засобів та мінімально допустимих строків їх амортизації залежить від технічних характеристик і функціональності. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом, з мінімально допустимим строком корисного використання 15 років відносяться до 2-ї групи основних засобів. Будівлі та споруди з мінімально допустимим строком корисного використання, відповідно, 20 років і 15 років відносяться до 3-ї групи основних засобів.

Державна податкова служба України. Лист «Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.04.2013» № 65/1 від 29.03.2013р. та Лист «Довідник інших податкових пільг станом на 01.04.2013» № 65/2 від 29.03.2013р. ДПСУ затверджені довідники:

- № 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.04.2013 р.;

- № 65/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2013 р.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Лист N 1698/0/8.2-08/6/13 від 19.02.2013 р. Держгірпромнагляд у ході розгляду особливостей навчання з питань охорони праці зазначив, зокрема, наступне.

Термін навчання з питань охорони праці встановлюється в залежності від тематичного плану і програми навчання. Типовим положенням не визначено граничні терміни навчання з питань охорони праці. Підприємство, яке провело навчання з питань охорони праці, повідомляє територіальний орган Держгірпромнагляду про необхідність перевірки знань. Як правило, така перевірка проводиться за місцем проведення навчання або за адресою територіального управління (за домовленістю з урахуванням можливості сторін). Навчально-тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці затверджуються керівниками суб'єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших підприємств. Участь посадових осіб Держгірпромнагляду в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці передбачено Типовим положенням, відноситься до їх службовим повноваженням і окремій оплаті не підлягає.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Лист «Для врахування у роботі» N 2435/0/5.2-10/6/13 від 14.03.2013 р. Держгірпромнагляд відзначив, що акт за формою Н-5 входить до складу матеріалів розслідування нещасного випадку, тому в його розділі 7 зазначаються тільки документи, складені на його підставі: акт за формою Н-1 (якщо нещасний випадок пов'язаний з виробництвом), письмову особливу думку члена комісії (у разі незгоди із змістом акта) і картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)). Решта документів, які були отримані, використані і складені комісією при проведенні спеціального розслідування, вказуються в окремому переліку матеріалів розслідування нещасного випадку. Аналогічна процедура застосовується також при оформленні матеріалів розслідування нещасного випадку комісією, створеною наказом роботодавця.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Лист Про надання роз'яснень N 1231/0/5.2-10/6/13 від 08.02.2013 р. Держгірпромнагляд відзначив, що випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання.

Пенсійний фонд України. Лист N 5840/03-20 від 05.03.2013 р. ПФУ нагадав, що фізичні особи - підприємці на загальній системі нараховують єдиний внесок у розмірі 34,7% суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Таким чином, зазначені особи сплачують єдиний внесок із сум доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, незалежно від виду такої діяльності. Внесок сплачується протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів у розмірі 25% річної суми, розрахованої виходячи із суми, визначеної податковими органами для сплати авансів з ПДФО. Остаточний розрахунок здійснюється за календарний рік до 10 лютого наступного року, на підставі даних річної податкової декларації.

Пенсійний фонд України. Лист «Щодо пільгової ставки по ЄСВ по інвалідах» N 31229/03-20 від 26.12.2012 р. ПФУ зазначив, що єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлений у розмірі 8,41%. Підставою для застосування такої ставки є завірена копія довідки з акта огляду в МСЕК про встановлення групи інвалідності.

Таким чином, нарахування роботодавцем єдиного внеску у розмірі 8,41% від заробітної плати зазначеної категорії працівників здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством вищевказаної довідки

Пенсійний фонд України. Лист «Щодо сплати ЄСВ при оплаті найманого житла» N 6211/03-20 від 11.03.2013 р. ПФУ зазначив, що договір оренди, укладений для вирішення виробничих питань, не є базою для нарахування єдиного внеску. Відповідно, при виплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно з договором найму приміщення ЄСВ не нараховується. Однак виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків), належать до фонду оплати праці як виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі.

Таким чином, оплата житла за договором найму (оренди), укладеним для проживання працівника підприємства, є базою для нарахування єдиного внеску

Пенсійний фонд України. Лист «Щодо сплати ЄСВ» N 1074/03-20 від 15.01.2013р. ПФУ вважає, що вартість орденів, медалей, нагрудних знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими нагороджуються працівники та особи, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством, не є базою для нарахування ЄСВ. До такого висновку автори листа прийшли на тій підставі, що критерієм віднесення певної виплати в грошовій або натуральній формі до заробітної плати є можливість використання цієї виплати працівником для задоволення особистих потреб або потреб інших членів родини. Вартісний еквівалент медалей, нагрудних знаків і грамот таким визнаний бути не може, отже, до заробітної плати не відноситься.

Міністерство соціальної політики України. Лист N 292/021/106-13 від 28.02.2013р. Мінсоцполітики нагадало про заборону необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Зокрема, не допускається пряме чи непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання. Крім того, вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись законодавством України, наприклад:

- КЗПП забороняє укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я;

- Законом про державну службу визначені обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу;

- Спеціальні вимоги при прийомі на роботу щодо утворення та кваліфікаційних вимог (Основи законодавства про охорону здоров'я, Закон про судоустрій і статус суддів, Закон про нотаріат і т. п.)

Міністерство фінансів України. Наказ «Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України, Довідки про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, та Журналу обліку погашення податкових векселів» № 430 від 27.03.2013р. Мінфін затвердив порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості. Також затверджено форми Довідки про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України, Довідки про цільове використання сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, компонентів моторних палив та Журналу обліку погашення податкових векселів.

Національний банк України. Лист «Про перевищення обмеження на готівкові розрахунки» N 11-117/736/2821 від 06.03.2013 р. НБУ зазначив, що гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлена в розмірі 10 000 грн. Зазначене обмеження поширюється на розрахунки підприємств (підприємців) між собою, але не поширюється на розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами. При цьому кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. Таким чином, обмеження в розмірі 10 000 грн. не поширюється на операцію з виплати підприємством фізичній особі за договором купівлі-продажу рухомого майна готівки з каси. Що стосується сплати керівником підприємства митного збору в сумі, що перевищує 10 000 грн., то в даному випадку керівник виступає від імені підприємства і на підприємство поширюється згадане обмеження. За порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум готівкових розрахунків, до порушників застосовується адміністративна відповідальність, визначена статтею 163 15 КУпАП

Національний банк України. Лист «Про надання інформації з питань застосування законодавства України» N 25-313/2725 від 05.03.2013 р. НБУ зазначив, що суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, які визначає КМУ, здійснює ДПСУ, а за забезпеченням захисту прав утримувачів електронних платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків - орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів. За незабезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів передбачена адміністративна відповідальність. Розглядом таких справ займаються органи податкової служби. Також забороняється встановлення продавцем, який зобов'язаний приймати до сплати електронні платіжні засоби, яких-небудь обмежень на використання споживачем таких засобів. За порушення цієї вимоги передбачено відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 500 НМДГ.

Державне агентство земельних ресурсів України. Лист N 5603/17/11-13 від 03.04.2013 р. У зв'язку зі зміною порядку оформлення прав на земельні ділянки Держземагентство відзначило, що в разі реорганізації підприємства, що використовує земельну ділянку на підставі державного акта на право постійного користування землею, виникає необхідність у переоформленні права постійного користування земельною ділянкою.

Державне агентство земельних ресурсів України. Лист N 5601/17/11-13 від 03.04.2013 р. Держземагентство відзначило, що надати в оренду або передати у власність (викуп) земельну ділянку для обслуговування вбудованого приміщення в нежитловому багатоповерховому будинку неможливо. Це пояснюється тим, що неможливо створити об'єкт земельних відносин - земельну ділянку, не порушуючи єдиний комплекс нерухомого майна - виділити приміщення будинку як окрему будівлю та надати йому окрему адресу, яка необхідна для визначення місця розташування земельної ділянки як складової поняття «земельна ділянка».

Таким чином, на земельну ділянку може бути укладено договір оренди землі, в якому сторонами (орендарями) виступатимуть кілька осіб (множинність сторін). Нарахування орендної плати в цьому разі буде здійснюватися пропорційно частині площі будівлі, що знаходиться у власності кожного власника. Частина (частка) земельної ділянки не може бути об'єктом оренди землі, оскільки таким об'єктом є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній та державній власності, а отже, укладання договору оренди землі можливе лише на земельну ділянку із зазначенням у ньому відомостей про об'єкт оренди (земельній ділянці) і відповідно всіх орендарів.

Кабінет міністрів України. Постанова «Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій» N 228 від 20.03.2013 р. КМУ приєднав до Міндоходів ряд департаментів ДПСУ та Держмитслужби та створив територіальні органи Міндоходів. Регіональні податкові служби замінені на головні управління, яким підпорядковуються по одній митниці і практично колишні податкові інспекції. Назви структурних одиниць усіх рівнів закінчуються Міндоходів.

Міністерство юстиції України. Наказ «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб» N 607/5 від 02.04.2013 р. Мін'юст затвердив процедуру взаємодії системи органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб при проведенні держреєстрації права власності або прав на нерухоме майно

Міністерство юстиції України. Лист N А-2098/8.2 від 22.02.2013 р. Мін'юст повідомив, що надання правової оцінки дій і рішень органів податкової служби не відноситься до його компетенції. При цьому автори листа повідомили, що органи податкової служби мають право звернутися до платників та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлені законом) і її документального підтвердження. Запит повинен містити перелік питань, документів, які їх підтверджують, підстави для направлення запиту. Він спрямовується за наявності хоча б однієї з таких підстав:- За результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, що свідчать про порушення;- Для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) в ході проведення перевірок;- Виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;- Щодо платника подана скарга про ненадання податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;- У разі проведення зустрічної звірки; - В інших випадках, визначених ПКУ. Термін виконання запиту - місяць. Платник звільняється від обов'язку надавати відповідь на запит, складений з порушенням згаданих вимог. Порядок отримання інформації органами податкової служби за їх письмовим запитом затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1245.За зверненням платників податків органи податкової служби надають безкоштовно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів. Листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони носять лише інформаційний характер і не встановлюють правові норми.

Міністерство юстиції України. Наказ «Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України» N 541/5 від 26.03.2013р. Мін'юст затвердив порядок формування та ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

ІІ. Огляд преси

Є. Рижикова повідала про відображення в податковому обліку участі в семінарі працівників робітничих професій. Аналітичний тижневик «Бухгалтер і закон», 08.04.2013 - 10.04.2013, № 28 (239)

М. Жадовець розповіла про нові вимоги до фінансової звітності. Аналітичний тижневик «Бухгалтер і закон», 08.04.2013 - 10.04.2013, № 28 (239).