Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

Огляди

Огляд законодавства 10-16 Жовтня2013

16 жовтня 2013 р.

І. Огляд законодавства

Національний банк України. Лист «Щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.10.2013 р. № 25-110/16535. НБУ нагадав, що 1 жовтня функції з адміністрування ЄСВ перейшли до Міндоходів. З цієї ж дати діє міндоходовській порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати.

Міністерство доходів і зборів України. Наказ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки програмної продукції» від 07.10.2013 р. № 536.

Міндоходів в узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з поставки програмної продукції відзначило, зокрема, наступне.

Платник, який здійснює операції з постачання програмної продукції, не може відмовитися від використання пільги з ПДВ чи зупинити її використання.

Для застосування пільги з ПДВ до операцій з поставки програмної продукції не потрібна реєстрація підприємства суб'єктом індустрії програмної продукції.

Звільняються від ПДВ операції з:

- поставки програмної продукції, переданої по Інтернету;

- поставки програмної продукції, що є результатом комп'ютерного програмування третіх осіб, а не особи, яка її постачає;

- поставки технічної підтримки програмної продукції (установка, настройка, тестування, виявлення та усунення недоліків), здійснювана її виробником і яка входить до складу поставки програмної продукції;

- поставки програмної продукції, що є невід'ємною частиною систем, обладнання, що надається замовнику, у разі якщо програмна продукція була поставлена як окремий елемент і на неї передано право власності за договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;

- поставки програмної продукції від нерезидента резиденту в Україну і від резидента нерезиденту;

- поставки компонентів програмних продуктів;

- поставки примірників комп'ютерної програми, що здійснюються одночасно з наданням (поставкою) ліцензій на право використання комп'ютерної програми;

- поставки засобів криптографічного захисту інформації при наявності ліцензій на право здійснення такої діяльності та сертифікатів відповідності на засоби криптографічного захисту інформації або позитивних експертних висновків за результатами держекспертизи в сфері криптографічного захисту інформації;

- надання права на користування програмною продукцією, але тільки у разі отримання оплати у грошовій формі. Такі платежі не є об'єктом оподаткування ПДВ, як роялті.

Не звільняються від ПДВ операції з поставки:

- техпідтримки програмної продукції (установка, настройка, тестування, виявлення та усунення недоліків), яка не входить до складу вартості програмної продукції і поставляється не її виробниками;

- програмної продукції, що є невід'ємною частиною систем, обладнання , устаткування , що поставляється замовнику, за винятком випадку, коли програмна продукція була поставлена як окремий елемент і на неї передано право власності за договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;

- послуг (виконання робіт) з розробки програмної продукції або її компонентів, якщо виконавці таких послуг (робіт) не отримують право власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) прийме замовник.

Міністерство доходів і зборів України. Лист «Щодо оподаткування особливим акцизним податком операцій з передачі векселя від однієї юридичної особи іншій в якості плати за поставлений товар» від 10.09.2013р. № 10807/6/99-99-19-04-03-15. Міндоходів відзначило, що видача векселя, його залік і погашення не є об'єктом оподаткування особливим акцизним податком.

Однак індосамент (передача) векселя, наприклад, в якості плати за поставлений товар, є об'єктом оподаткування особливим акцизним податком, оскільки така операція передбачає перехід прав власності на цінний папір до іншої особи. Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5% від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, які не перебувають у біржовому реєстрі.

Міністерство доходів і зборів України. Наказ «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2014 рік» від 07.10.2013р. № 543. Міндоходів затверджено Реєстр великих платників податків на 2014 рік.

Міністерство доходів і зборів України. Наказ «Про затвердження нормативно - правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 28.08.2013 р. № 417. Міндоходів затверджені нормативно - правові акти щодо застосування РРО:

- Порядок реєстрації і застосування РРО для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги);

- Порядок реєстрації і застосування РРО для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

- Порядок реєстрації та ведення РК, КОРО;

- Порядок опломбування РРО (Наказ «Про затвердження нормативно - правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 28.08.2013р. № 417).

Основні нововведення:

- Спеціальні форми заяв для реєстрації РРО, КОРО та журналів використання РРО;

- Можливість реєстрації РРО та КОРО шляхом подання заяв в електронному вигляді;

- Зменшення кількості документів, що подаються для реєстрації РРО;

- Оприлюднення даних про реєстрацію РРО, КОРО, РК і журналів використання РРО на офіційному сайті Міндоходів.

Після набуття чинності нових порядків (в день офіційного опублікування) в поки ще діючому наказі ДПАУ № 614, що містить їх аналоги, залишаться:

- Положення про форму та зміст розрахункових документів;

- Форма № ЗВР-1 «Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)» та Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або використанням РК.

Міністерство доходів і зборів України. Наказ «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» від 01.10.2013 р. № 522. Міндоходів затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Міністерство доходів і зборів України. Лист «Щодо подання звітності та відрахування до державного та місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальними та державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями» від 27.09.2013 р. № 19559/7/99-99-19-03-02-17. Міндоходів в ході розгляду порядку подання звітності та відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними та державними підприємствами повідомило, зокрема, наступне.

Державні унітарні підприємства (крім «Украероруху», підприємства по забезпеченню функціонування іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, представництв міжнародних міжурядових організацій, ДУСі, «Артека», «Молодої гвардії» ) та їх об'єднання зобов'язані відраховувати частину чистого прибутку (доходу) до держбюджету в розмірі:

30% - суб'єкти природних монополій та підприємства з плановим розрахунковим обсягом чистого прибутку понад 50 млн. грн.;

15 % - інші.

Сума до сплати визначається в Розрахунку частини чистого прибутку, який є обов'язковим документом, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до ПБО, подається до податкових органів за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Пенсійний фонд України. Постанова «Про виконання рішень Окружного адміністративного суду міста Києва у справах N 2а-8893/12/2670, N 2а-4753/09/2670» від 04.09.2013 р. № 15-1. ПФУ затвердив нові редакції форм довідок:

Про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагороду) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»;

Про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано ) пенсію;

Про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано ) пенсію.

Державна податкова служба України. Роз'яснення «Чи потрібно платникам єдиного внеску з 01.10.2013 р. повторно проходити процедуру взяття на облік, якщо до 30.09.2013 р. вони перебували на обліку в Пенсійному фонді» з ЄБПЗ від 07.10.2013 р. ІСД ДПСУ зазначив, що платникам єдиного внеску, які до 30.09 .2013 р. враховувалися до ПФУ, з 01.10.2013 р. не потрібно проходити процедуру постановки на облік в органах доходів і зборів.ПФУ з фондами соцстраху та Міндоходів проводять звірку платників страхових внесків між собою.

Головне управління Міндоходів. Лист «Рахунки для зарахування коштів Єдиного соціального внеску (ЄСВ) органів ГУ Міндоходів у м. Києві» від 01.10.2013г. ГУ Міндоходів у м. Києві надало реквізити рахунків для сплати ЄСВ.

Міністерство соціальної політики України. Лист «Щодо створення комісії із соціального страхування підприємства» від 22.07.2013р. № 378/18/99-13. Мінсоцполітики зазначило, що комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

Для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам на підприємстві в місячний термін після його державної реєстрації залежно від кількості працюючих створюється комісія із соціального страхування або обирається уповноважений із соціального страхування.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передачі своїх повноважень іншим посадовим особам. Комісія правомочна приймати рішення за умови присутності на засіданні більше половини її членів за наявності представників кожної сторони.

Міністерство фінансів України. Лист «Щодо службових відряджень» від 17.07.2013 р. № 31-07230-16-27/21432. Мінфін вважає, що службове відрядження не має зв'язку з туристичною діяльністю та для відшкодування працівникові витрат на туристичні послуги підстави відсутні.

Також автори листа відзначили, що в разі якщо працівники відряджені для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності роботодавця , безкоштовно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках від нормативу (30 грн. в день для України ): 80% при одноразовому харчуванні, 55% - дворазовому, 35% - триразовому .

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків» від 05.09.2013 р. № 443- VII і Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків» № 441 від 05.09.2013. Обидва документи вже підписані Президентом і набудуть чинності з 1 січня 2014 року - суб'єкти господарювання зможуть подавати заяви на реєстрацію платниками єдиного податку і ПДВ державному реєстратору разом з реєстраційною карткою. Державний реєстратор буде передавати відскановані електронні копії таких заяв до податкових органів.

У майбутньому податківці планують взагалі відмовитися від свідоцтва платника ПДВ і замінити його випискою з відповідного реєстру. Відразу після реєстрації дані про платника будуть публікуватися на сайті Міністерства. Підприємці матимуть вільний безкоштовний доступ до цього реєстру.

Виписки можна буде замовляти, отримувати і надавати державним органам і контрагентам в електронному вигляді.

Кожен підприємець отримає право бути платником єдиного податку відразу з моменту реєстрації, якщо він не є платником ПДВ.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Лист «Про оплату лікарняного і надання путівки під час відпустки по догляду за дитиною до 3-ох років» від 16.09.2013 р. № 04-30-2481. ФСС з ТВП зазначив, що жінці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, не видається листок непрацездатності для догляду за хворою дитиною, але вона має право на отримання путівки на санаторно - курортне лікування, придбаної за рахунок коштів Фонду.

Рішення про надання такої путівки приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі особистої заяви та довідки для одержання путівки (форма № 070 / у).

Міністерство доходів і зборів України. Лист «Про розгляд звернення (щодо оподаткування компенсації витрат, понесених у службових поїздках)» від 14.05.2013 р. № 2502/6/99-99-17-03-03-15. Міндоходів відзначило, що сума витрат, відшкодована найманому працівнику на підставі наданого авансового звіту, та оригіналів документів, що підтверджують вартість понесених витрат, не включається до загального місячного (оподатковуваного) доходу такого працівника і не є об'єктом оподаткування ПДФО.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду» від 22.08.2013г. № 2979. НКЦПФР внесено зміни до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. НКЦПФР внесені зміни до порядків:

- Передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування в Центральний депозитарій цінних паперів. Рішення «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 N 430 «Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування в Центральний депозитарій цінних паперів» від 17.09.2013 р. № 1842;

- Передачі інформації, що міститься в системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку. Рішення «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 N 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься в системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку» від 17.09.2013р. № 1843.

Кабінет міністрів України. Постанова «Про затвердження Порядку відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів» від 14.08.2013 р. № 715. КМУ затверджено Порядок відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимоги до таких проектів.

Міністерство доходів і зборів України. Наказ «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481. Міндоходів затверджено форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізособи , які провадять незалежну професійну діяльність, а також Порядок її ведення, які набудуть чинності в день офіційного опублікування.

На відміну від чинної Книги, затвердженої ДПАУ, в новій не відображається внутрішнє переміщення товару і менше граф:

- Період обліку (день, місяць, квартал, рік);

- Сума доходу;

- Сума повернутих коштів за товари (роботи, послуги);

- Загальна сума доходу, що підлягає декларуванню ( гр. 2 - гр. 3);

- Витрати (реквізити підтверджуючого документа, сума витрат, пов'язаних з придбанням товарів , витрати на оплату праці найманих працівників , інші витрати);

- Сума чистого оподатковуваного доходу ( гр. 4 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8).

Також передбачено ведення Книги в електронному вигляді. Виправлення помилок або коригування допускаються шляхом додавання рядка, в якій відображається негативне або позитивне значення.

Головне управління Міндоходів у м. Києві. Лист «Рахунки з екологічного податку, що справляється при продажу та придбанні транспортних засобів, відкриті ГУ ДКСУ у м. Києві» від 26.09.2013 р. ГУ Міндоходів у м. Києві надало рахунки з екологічного податку, що справляється при продажу та придбанні транспортних засобів.

Державна служба статистики України. Держстат оприлюднив індекси споживчих цін на товари та послуги за вересень по відношенню до:

- Попереднього місяця - 99,6%;

- Відповідного місяця попереднього року - 99,5%;

- Відповідного періоду попереднього року (січень-вересень) - 99,4%;

- Грудня попереднього року - 100,0%.

Державна архівна служба України. Лист «Щодо відповідальності за невиконання вимог щодо зберігання документів» від 22.07.2013 р. № 04/2404. Держархів зазначив, що недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану тягнуть за собою попередження або накладення адмінштрафу на громадян від 3 до 7 НМДГ (повторно протягом року - 7-20 НМДГ) і попередження або накладення адмінштрафу на посадових осіб - від 5 до 10 НМДГ (повторно протягом року - 10-40 НМДГ).

Зазначена відповідальність стосується тільки архівних документів. За порушення порядку зберігання інших документів передбачена інша відповідальність.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. НКЦПФР затверджені положення про:

Сертифікації фахівців з питань фондового ринку (Рішення «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» від 13.08.2013 р. № 1464);

Склад та структуру активів інституту спільного інвестування (Рішення «Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування» від 10.09.2013 р. № 1753).

Державне агентство земельних ресурсів України. Лист «Про надання роз'яснення щодо оформлення права постійного користування земельною ділянкою» від 22.08.2013р. № 15203/17/4-13. Земельне відомство відзначило, що після реорганізації новоствореній юридичній особі необхідно звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади про надання дозволу на розробку документації із землеустрою з метою переоформлення права постійного користування земельними ділянками у відповідному порядку.

Міністерство інфраструктури України. Наказ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 6 травня 1997 N 156» від 30.08.2013 р. № 651. Мінінфраструктури відмінило Порядок проведення атестації водіїв, які здійснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобів, які при цьому використовуються.

Міністерство доходів і зборів України оприлюднило проекти форм:

- Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів;

- Декларації з податку на нерухоме майно;

- Повідомлень про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, наданих органам Міндоходів ДАІ.

З нововведень помічені наступні:

- У формі Розрахунку транспортного збору додані підказки щодо заповнення деяких граф;

- У формі Докладних відомостей про об'єкти житлової нерухомості, що додається до Декларації з податку на нерухомість, добавлена графа для відображення коду території, на якій розташований об'єкт житлової нерухомості, за КОАТУУ.

ІІ. Огляд преси

А. Даниленко розповів про податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Журнал «Довідник економіста», 02.09.2013, № 9 (117).

В. Семенова повідала про облік знижки за дисконтними картками в конфігурації 1С «Бухгалтерія для України». Журнал «Комп'ютерна Бухгалтерія», 02.09.2013, № 9 (82).

А. Даниленко розповів про позапланові податкові перевірки. Журнал «Довідник економіста» 01.08.2013, № 8 (116).

А. Єфимов повідав про мінімізацію та оптимізацію оподаткування за договором оренди. Журнал «Довідник економіста», 01.08.2013, № 8 (116).