Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

Огляди

Огляд законодавства, червень 2016р.

27 червня 2016 р.

І. Огляд законодавства та нормативних актів

Мінфін наказом від 25.05.16 р № 503 затвердив зміни до декларації з ПДВ та порядок заповнення податкової накладної. Цей наказ набрав чинності 1 липня 2016 року.

Декларація з ПДВ зазнала таких змін:

• викладено в новій редакції додаток 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду";

• виключено з таблиці 1 додаток 5 рядка "300000000000" і "500000000000", а з таблиці 2 - рядок "усього за основною ставкою та ставкою 7%";

• викладена в новій редакції примітка "*" додатка 9: "* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника - звітний податковий період".

• доповнено додаток 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" новою таблицею 2, в якій розшифровуються суми ПДВ, фактично сплачені у попередніх і звітному періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України;

Також порядок виписки зведених податкових накладних на операції з постачання електричної та/або теплової енергії вугілля та/або продуктів його збагачення, які мають безперервний або ритмічний характер постачання, приведений у відповідність з діючими нормами ПКУ.

Мінфін наказом від 25.05.2016.2016 р № 503 вніс також зміни в:

• заяву про реєстрацію платником ПДВ (форма № 1-ПДВ);

• заяву про анулювання платника ПДВ (форма № 3-ПДВ).

З набуттям документом чинності, подавати відповідні додатки до заяв "Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу" і "Причини анулювання реєстрації платника податку на додану вартість" не потрібно.

Документ набуде чинності з дня його офіційного опублікування, орієнтовно - 1 липня 2016 року.

З 1 липня 2016 року набрав чинності наказ Мінфіну від 11.04.2016 р. № 441, яким затверджено нові форми звітності з ЄСВ і Порядок їх заповнення. Звіт з ЄСВ за новою формою вперше подається за червень 2016 року, оскільки наказ № 441 був оприлюднений у виданні "Офіційний вісник України" від 27.05.2016 р. № 39.

Так, в новій редакції викладено:

• Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у фіскальні органи. Форма № Д4;

• Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Форма № Д5;

• Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів. Форма № Д6;

• Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Форма № Д.

КМУ привів Порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб у відповідність до Закону про єдиний соціальний внесок.

Так, змінена максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та встановлено єдиний внесок для всіх категорій осіб в розмірі 22% бази його нарахування.

Зміни внесені Постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 385.

1 липня набув чинності Закон від 02.06.2016 р № 1411-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій".

Закон передбачає скасування оподаткування ПДФО пенсій (включаючи суму індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду чи бюджету.

При цьому оподатковуються за базовою ставкою 18% суми пенсій, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (10 740 грн) - в частині такого перевищення.

Також оподатковуються пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.

Але це правило не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія ст. 10 Закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

ІІ. Офіційні листи та роз'яснення

Тернопільські податківці, посилаючись на п. 201.4 ПКУ, нагадали: податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (за умови, що вона ще не була складена на ці операції) якщо:

• кінцевому споживачеві (який не є платником податку) поставляються за готівку товари/послуги, а розрахунки за них здійснюються через касу/РРО, через банківську установу або платіжний пристрій на поточний рахунок постачальника;

• платник податку отримав касові чеки з вказаною сумою поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника);

• є виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та НН постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами.

У податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, яка відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена в Z-звіті.

У таку накладну не включаються сума ПДВ і сума поставки платнику ПДВ, якщо вони вже були включені в Z-звіт, а на таку операцію складена окрема податкова накладна.

Фахівці ДФС роз'яснили, як оподатковуються ПДВ операції з передачі непридатних для подальшої реалізації товарних залишків на повторну переробку.

Оскільки вартість переведених в категорію непридатних для подальшої реалізації і переданих на переробку товарних залишків при реалізації підприємством нової продукції включається до складу її вартості, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, і відшкодовується в складі такої вартості споживачами, передані на повторну переробку товарні залишки визнаються такими, що використані в господарській діяльності.

У той же час операція з передачі платником непридатних для подальшої реалізації товарних залишків на повторну переробку з метою оподаткування ПДВ не розглядається як окрема операція з поставки товарів і не обкладається ПДВ.

У податківців запитали, чи може платник податків внести готівку через касу банку для зарахування на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, якщо його поточний рахунок заблокований (арештований).

ДФСУ, відповідно до п. 20 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість № 569, не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення граничного строку, встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов'язань, направляє Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються:

• найменування або ПІБ платника податків;

• податковий номер або номер і серія паспорта (для ФОП, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

• ІПН платника податку;

• звітний період і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на поточний рахунок платника-сільськогосподарського підприємства.

Казначейство на підставі таких реєстрів не пізніше останнього дня терміну, встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету та/або на поточний рахунок платника-сільськогосподарського підприємства, яке відповідає п. 209.18 ст. 209 ПКУ, з електронних рахунків платників податків.

Якщо на електронному рахунку платника податків недостатньо коштів для сплати в бюджет узгоджених податкових зобов'язань, він перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з власного поточного рахунку в терміни, встановлені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов'язань.

Сплата податків і зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи.

Дніпропетровські фіскали повідомили: підприємство може складати зведені податкові накладні за кожною специфікації окремо в останній день місяця на різницю між сумою відвантаження продукції і сумою передоплати, отриманої за місяць в цілому по такій специфікації.

Якщо на дату складання останньої зведеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна в загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Податківці звернули увагу, що податкова накладна складається на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Тому, якщо відвантаження продукції не відбулася до кінця місяця (за договором, за яким визначається періодичність складання податкових накладних), але була отримана передоплата в період з 1 по 10 число місяця, то податкова накладна повинна складатися в загальному порядку не пізніше останнього дня місяця, а також нараховуватися податкові зобов'язання.

Такі податкові накладні (як зведені, так і ті, що складені на суму попередньої оплати) реєструються постачальником в загальному порядку і дають право одержувачу товарів/послуг на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту.

Нагадаємо, що ДФС вже розглядала деякі питання, пов'язані з складанням податкових накладних в разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг безперервного або ритмічного характеру в листах від 29.01.2016 р. №1723/6/99-99-19-03-02- 15, від 11.02.2016 р. №2876/6/99-99-19-03-02-15, від 14.03.2016 р. №5469/6/99-99-19-03-02-15.

Столичні податківці у своєму листі від 24.06.2016 р. № 14186/10/26-15-12-05-11 уточнили, що коригуючі податкові різниці, передбачені абз. 3 п. 138.2 ПКУ, не застосовуються, якщо по дооцінених основних засобах уцінка раніше не проводилася, а, отже, не вплинула на фінрезультат.

Нагадаємо, що згаданий пункт ПКУ зобов'язує зменшувати фінрезультат до оподаткування на суму дооцінки ОЗ в межах, попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Листи ДФС від 02.06.2016 р. № 12095/6/99-99-15-02-02-15 і від 02.06.2016 р № 12096/6/99-99-15-02-02-15.

Податківці відзначили, що положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму:

• заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу;

• операції з переведення боргу (грошового зобов'язання).

Такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Лист ДФСУ від 09.06.2016 р № 12665/6/99-99-15-02-01-15.

Підставою для отримання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток є сплата податку до бюджету під час виплати доходу такому нерезиденту.

Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку.

При цьому платник податків при поданні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств повинен внести до рядка 23 ПН Декларації суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період.

Лист ДФС від 09.06.2016 р. № 12788/6/99-99-15-02-02-15.

ДФСУ надала індивідуальну податкову консультацію з наступного питання: які податкові коригування необхідно робити платнику податку на прибуток у разі закінчення терміну дії договору оренди основних засобів (ОЗ), якщо у нього на балансі обліковується недоамортизирована вартість ремонту таких об'єктів?

Відповідь така: оскільки після закінчення терміну дії договору орендар вже не може використовувати об'єкт оренди в господарській діяльності, то він повинен збільшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих ОЗ, яка визначена відповідно до П (С) БО, і зменшити фінрезультат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих ОЗ, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Один раз на рік українці будуть платити податок на нерухомість. До 1 липня податкова служба повинна розіслати рішення-повідомлення та квитанції із сумами податку, який необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

З прийняттям Закону № 909, яким були внесені зміни до Податкового кодексу в питаннях оподаткування житлової площі, податком будуть обкладатися тільки ті квадратні метри, які перевищують встановлену законом норму.

Крім житлових будинків, прибудов до них, квартир, котеджів, кімнат у багатосімейних (комунальних) квартирах, садових і дачних будинків, також будуть обкладати податком об'єкти нежитлової нерухомості - готельні, офісні торгові будівлі, гаражі, будівлі промислові та склади, будівлі для публічних виступів (казино, гральні будинки), господарські (присадибні) будівлі.

Отже, власникам квартир площею понад 60 квадратних метрів, будинків з прибудовами, загальною площею понад 120 квадратів, квартир і приватних будинків, площа яких у сумі перевищує 180 квадратних метрів доведеться сплатити в державну скарбничку. А ось власники квартири і будинки, загальна площа яких перевищує 300 і 500 квадратних метрів, сплатять податок в розмірі 25 тис. грн.

Найбільше доведеться віддати в державну казну, які здаються в оренду.

Місцеві ради мають право самостійно визначити процентну ставку податку (від 0 до 3% від мінзарплати). Так, 1% від мінімальної зарплати з кожного метра будуть стягувати в Києві, Львові, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Ужгороді, Черкасах, Хмельницькому, Полтаві, Херсоні, Чернігові та Миколаєві, 2% - в Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Сумах.

Житомирські податківці нагадали, що до 1 серпня 2016 року громадяни, які задекларували доходи, отримані в 2015 році, повинні самостійно оплатити податкове зобов'язання, зазначені в поданих ними податкових деклараціях. Цей термін встановлений в п. 179.7 ПКУ.

Якщо платник податків не встиг задекларувати ПДФО і військовий збір до 4 травня 2016 р, він може подати декларації про доходи до 01.08.2016 р. з мінімальними фінансовими санкціями.

За несвоєчасне подання або неподання податкових декларацій (розрахунків) платникам податку доведеться сплатити штраф у розмірі 170 гривень (п. 120.1 ст. 120 ПКУ) і від 51 грн. до 136 грн. - За неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи (ст. 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення № 8073-Х від 07.12.1984).

Якщо платник не подав або не виплатив до 01.08.2016 р. податкові зобов'язання, податківці зобов'язані провести перевірки і донарахувати податки із застосуванням штрафних санкцій у розмірі 25 відсотків.

ДФСУ в листі від 15.06.2016 р. № 13388/6/99-99-14-03-03-15 зазначила, касові чеки, які видаються споживачам палива на АЗС під час продажу палива, можуть і не містити реквізиту "Акцизний податок" в разі їх друкування РРО, включеними до Держреєстру раніше 11.03.2016 р. При цьому такі касові чеки є чинними і мають бути прийняті як документ, що підтверджує сплату за придбане паливо при звітності працівниками підприємства за витрачені готівкові кошти.

Сума витрат, понесена працівником під час відрядження на придбання палива, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за умови, що такі витрати підтверджені розрахунковими документами, які відповідають нормам чинного законодавства.

У ДФСУ запитали, чи є порушенням граничної суми готівкових розрахунків у розмірі 10 тис. грн. оплата працівником підприємства власними готівковими коштами товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) на виробничі (господарські) потреби підприємства в сумі понад встановлені норми в разі проведення платежів через РК або РРО.

Фіскали відповіли, що працівник підприємства, який за власні готівкові кошти придбає товарно-матеріальні цінності для потреб підприємства, повинен отримати касовий чек, в якому буде вказано назву підприємства (підприємця) - продавця товарів (послуг). Тобто ця операція здійснюється між двома підприємствами, хоча і через працівника, якому підприємство обов'язково повинно відшкодувати витрати на придбання ТМЦ.

Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня не може бути більше 10 тис. грн.

Платежі понад цю суму проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів у банк для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.

Отже, операція з придбання ТМЦ за власні кошти на виробничі потреби в сумі понад 10 тис. грн. є порушенням вимог п. 1 Постанови НБУ № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою".

У податківців запитали, чи потрібно подавати до контролюючих органів Довідку про використані розрахункові книжки, зареєстровані на РРО, які використовувалися в період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії.

Фіскали відповіли, що відповідно до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, у разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії, необхідно здійснювати записи з обліку розрахункових квитанцій при використанні книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО.

Отже, суб'єкти господарювання повинні подавати до контролюючих органів Довідку про використання РК в разі використання розрахункових квитанцій на період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії.

Податківці також нагадали, що згідно з Порядком №13 суб'єкт господарювання подає звітність за формою № ЗВР-1 щодо всіх книг ОРО, зареєстрованих на господарську одиницю, які ведуться разом з РК у випадках, визначених Законом № 265.

Звітність, пов'язана з використанням розрахункових квитанцій, подається у складі Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) і Довідки про використані розрахункові книжки в ДФС за місцем реєстрації РК в терміни, визначені чинним законодавством.

Зі свого боку, нагадаємо, що звітність, пов'язана із застосуванням розрахункових книжок, подається не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем (ч. 7 ст. 3 Закону № 265).

ДФСУ в листі від 03.06.2016 р. № 5984/Б/99-99-22-07-03-14 нагадала, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій. При цьому однією з умов отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім столових вин) є наявність зареєстрованого належним чином РРО.

Оскільки пиво відноситься до алкогольних напоїв, ФОП-платники єдиного податку II і III груп, які здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, мають право проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій, до досягнення ними протягом календарного року обсягу доходу в розмірі 1 млн. гривень.

Якщо обсяг доходу в календарному році перевищує 1 млн. гривень, застосування РРО - обов'язково.

Податківці звернули увагу, що фізособи-підприємці - платники єдиного податку II і III груп мають право продавати алкогольні напої на розлив, в т. ч. пиво, тільки через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, який має статус закладу ресторанного харчування, при наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та із застосуванням РРО при проведенні розрахунків.

Податківці нагадали, що з 01 липня 2016 року Звіти по ЄСВ за звітний період "червень 2016 року" і за звітні періоди 2016 року подаються страхувальниками за новою формою, затвердженою відповідно до Порядку, і згідно затвердженому формату (стандарту).

Фіскали звернули увагу, платникам ЄСВ в разі відсутності чинного Договору про визнання електронних документів (J/F1391004) необхідно укласти такий договір з територіальним органом ДФС.

Підготувати, заповнити та надіслати Звіт в електронному вигляді за новими формами можна, скориставшись електронним сервісом "Електронний кабінет платника".

Податківці відзначили, що Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року (який не подавався) подається до контролюючого органу за формою, що діяла з 01 травня 2015 року та відповідно до форматах, визначених для таких форм. Такий Звіт подається тільки один раз за один звітний період.

Уряд прийняв розпорядження, що дозволяє Державній аудиторській службі України виконувати функції і повноваження Державної фінансової інспекції України, яка припиняє свою діяльність.

У Мінфіні відзначають, що мета такої реорганізації - перейти від функцій контролю до аудиту, який буде націлений на запобігання нецільового, неефективного використання бюджетних коштів і майна, переорієнтація інспектування саме на значні фінансові порушення, а також забезпечення проведення ревізій виключно на основі ризиків. Нагадаємо, Положення про Державну аудиторську службу України затверджено постановою КМУ від 03.02.2016 р № 43.

Рівненські податківці розповіли про найпоширеніші помилки, які допустили платники податків при декларуванні податкових зобов'язань з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за І квартал 2016 року.

Так, при заповненні Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом до Податкової декларації з рентної плати досить часто не враховувався збільшення ставок з 1 січня 2016 року відповідно до Закону №909-VIII.

Багато з платників забули про необхідність перенесення даних з гр.8 "Податкове зобов'язання" Розрахунку в гр.4.3 Податкової декларації з рентної плати. Також вказували суму, яка не відповідає Розрахунку.

Деякі не повністю заповнював реквізити Розрахунку, зокрема, гр.3 "Регіон", гр.4.1 "Вид дозвільного документа", гр.4.2 "Номер дозвільного документа", гр.4.3 "Дата видачі", гр.4.4. "Строк дії"; гр.4.5 "Кількість днів", гр.5 "Ширина смуги", гр.6 "Коефіцієнт", гр.7 "Ставка рентної плати".

Податківці пропонують самостійно виправити помилки в раніше поданій податковій звітності з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, а також взяти до відома і не повторювати їх у звітності за II квартал.

Управління Держпраці в Хмельницькій області на своєму веб-сайті роз'яснило, що сезонними вважаються роботи, які містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.1997 р № 278, а їх тривалість не перевищує шести місяців.

Отже, при прийомі працівника на сезонні роботи трудовий договір з ним можна укласти на термін, який не перевищує тривалості сезону (шести місяців). Роботодавець при укладенні сезонного трудового договору зобов'язаний попередити працівника про сезонний характер роботи. У наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що такий працівник приймається саме на сезонну роботу.

Відпустка таким працівникам надається пропорційно до відпрацьованого часу. Право на відпустку і грошову компенсацію замість невикористаних днів відпустки не передбачено. При цьому днем ??звільнення вважатиметься останній день сезонної роботи.

ІІІ. Перспективне законодавство і проекти офіційних роз'яснень.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №4836, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування виробників і імпортерів упаковки.

Таким чином Уряд спробує вирішити ситуацію з побутовими відходами, яка на сьогоднішній день просто катастрофічна - 80-90% полігонів не відповідають нормам екологічної безпеки.

Нардепи пропонують ввести податок на утилізацію сміття, який, з прийняттям закону, буде щорічно індексуватися з урахуванням зростання споживчих цін. Ставки будуть залежати від виду матеріалу, з якого виготовлена ??тара, - за більш шкідливий доведеться заплатити більше.

Менш небезпечні побутові відходи планують утилізувати за рахунок зібраних грошей за ставкою 80 грн. за тонну. Хоча виробники упаковки можуть зробити це самостійно, якщо доведуть, що обсяги виробленої та переробленої тари збігаються.

Ставку за розміщення неутилізованого сміття хочуть збільшити в 6 разів, піднявши її до 4 800 грн. за тонну.