Аудиторські ризики застраховані

аудиторські ризики компанії застраховані на 1 млн. гривень.>>

Лідер галузі 2010

згідно з результатами національного бізнес-рейтингу >>

НАШ ТЕЛЕФОН+38 044 290 5856
+38 067 465 5996
  • Унікальний комплексний продукт

    Комплекс послуг для зниження ризиків та підвищення прибутковості підприємства

  • Due Diligence

    Всебічне дослідження діяльності компанії

Огляди

Огляд законодавства, липень 2016 р.

11 липня 2016 р.

І. Огляд законодавства та нормативних актів

З 1 липня 2016 року контролюючі органи почали проводити фото-, відеофіксацію транспортних засобів, товарів, що переміщуються через митний кордон України. Порядок проведення митних та інших формальностей затверджений постановою КМУ від 08.06.2016 р № 370.

Згідно з Постановою об'єктом фотовідеофіксації є:

• посадові особи органів доходів і зборів, інших контролюючих та правоохоронних органів, що беруть участь в проведенні огляду;

• документи, необхідні для здійснення митного для контролю, в тому числі ті, що не представлені декларантом разом з митною декларацією, але надані посадовій особі органу доходів і зборів безпосередньо під час проведення огляду, або виявлені такою особою самостійно під час його проведення;

• засоби забезпечення ідентифікації, накладені на документи, товари, транспортні засоби та інші місця, які є об'єктами митного контролю;

• територія і приміщення складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, території вільних митних зон та інших місць, на яких розміщуються товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, або провадиться діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів.

За результатами проведення огляду, під час якого проводилася фото-, відеофіксація, посадова особа органу доходів і зборів повинна внести до актів про проведення огляду електронні копії відомостей про здійснення фотографування або відеозйомки.

Файли з результатами разом з прикріпленими копіями до митних декларацій або інформації про переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України повинні зберігається на сервері ДСФ.

Кабінет Міністрів України Постановою від 13.07.2016 р. № 439 визначив механізм здійснення контролюючими органами заходів податкового контролю за досягненням платниками єдиного податку другої та третьої груп (фізичними особами - підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 ПКУ.

Для визначення граничного обсягу доходу враховуються в сукупності всі види доходів, отримані платником єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності протягом календарного року незалежно від обраних видів діяльності.

Для здійснення податкового контролю використовується податкова інформація, зібрана і / або отримана контролюючими органами, і яка зберігається з урахуванням результатів її обробки в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами таких органів.

Для отримання податкової інформації контролюючі органи можуть:

• звертатися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання податкової інформації;

• проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платників єдиного податку.

Крім того, для здійснення контролю можуть проводитися документальні позапланові та фактичні перевірки.

Кабінет Міністрів України постановою від 13.07.2016 р. № 440 затвердив Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ і організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

ДФС протягом двох місяців з дня набрання чинності постанови має направити неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17.07. 2015 р № 652-VII, письмові запити про надання в місячний строк з дня їх отримання відповіді про відповідність некомерційної організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 ПКУ.

Крім того, неприбуткові організації повинні надати завірені копії установчих документів, а житлово-будівельні кооперативи - завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт будівництва або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Якщо некомерційна організація відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ, ДФС приймає рішення про включення такої організації до Реєстру неприбуткових установ.

Якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим у п. 133. 4 ПКУ, неприбуткової організації надсилається відповідне повідомлення. Така організація не може бути виключена до 01.01. 2017 р з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

ІІ. Офіційні листи та роз'яснення

ДФСУ в листі від 29.06.2 016 р. № 14194/6/99-99-15-03-02-15 розглянула питання порушення продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в ЄРПН.

Якщо продавець порушив граничні терміни реєстрації в ЄРПН податкової накладної та / або розрахунку коригування, покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого продавця, яка буде вважатися підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової перевірки продавця / покупця.

Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому не надано податкову накладну.

До заяви додаються також копії товарних чеків, інших розрахункових документів або копії первинних документів.

Контролери зазначили, що заява зі скаргою не є підставою для покупця товарів / послуг для включення суми податку до складу податкового кредиту за податковою накладною, щодо якої була складена скарга.

Лист ДФСУ є індивідуальною податковою консультацією.

У податківців запитали, чи має право особа, яка застосовує касовий метод визначення податкових зобов'язань, складати зведену податкову накладну при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, постачання яких мають безперервний або ритмічний характер.

У роз'ясненні з розділу 101.17 БАЗИ ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ податківці відповіли, що ні. Адже особи, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань, складають податкову накладну на дату надходження коштів на банківський рахунок (у касу) платника ПДВ або дату отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або підлягають поставці) ним товарів. Отже, такі особи не мають підстав для складання зведеної податкової накладної.

У ДФСУ запитали: чи складаються податкова накладна і розрахунок коригування до податкової накладної на підрядні будівельні роботи, якщо замовник відмовився підписувати акт виконаних робіт?

У роз'ясненні з розділу 101.17 БАЗИ ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ податківці перш за все нагадали, що за загальним правилом податкові зобов'язання виникають за першою з подій: за датою зарахування коштів від замовника, або за датою оформлення документа, що підтверджує факт поставки послуг (в даному випадку акту) (п. 187.1 ПКУ).

Цивільним кодексом передбачено, якщо одна сторона відмовляється підписувати акт, то про це необхідно в ньому вказати і потім акт підписує друга сторона (п. 4 ст. 882 ЦКУ).

Як випливає з відповіді, складений таким чином акт і буде тим документом, який підтверджує факт поставки послуг, і саме на дату його оформлення виникають податкові зобов'язання, і відповідно, потрібно скласти і зареєструвати податкову накладну (п. 201.1 ПКУ).

Разом з тим, такий акт може бути визнаний недійсним в суді за умови, що мотиви відмови від підписання будуть визнані судом обґрунтованими. І тільки в цьому випадку, якщо акт буде визнаний недійсним, з'являться підстави для складання та реєстрації розрахунку-коригування до податкової накладної.

Податківці також нагадали, що за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до пп. 14.1.266 ПКУ. І в цьому випадку підписання або непідписання акту не буде грати ніякої ролі, оскільки податкові зобов'язання виникатимуть за датою надходження оплати.

ДФСУ в листі від 29.06.2016 р. № 14136/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання віднесення до складу витрат сум коштів, понесених на придбання права вимоги, щодо якого минув строк позовної давності.

Податківці нагадали, що до 01.01.2015 р. порядок формування доходів і витрат при здійсненні операцій з продажу або придбання права вимоги зобов'язань третьої особи було врегульовано п. 153.5 ст. 153 ПКУ, згідно з яким платник податків з метою оподаткування повинен був вести окремий облік фінансових результатів від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань.

Відповідно до редакції ПКУ, яка вступила в дію з 01.01.2015 р., об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного згідно з П(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Оскільки на сьогоднішній день розд. III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з відступлення права вимоги, то такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування за правилами бухгалтерського обліку.

Фіскали звертають увагу, якщо заходи щодо стягнення заборгованості, яка виникла в зв'язку з затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, розпочаті відповідно до п. 159.1 ст. 159 розд. III цього Кодексу в редакції, що діяла до 01.01. 2015 року, то порядок відображення в податковому обліку такої заборгованості встановлено п. 17 підр. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу. Однак положення цього пункту не поширюються на врегулювання сумнівної заборгованості, право вимоги якої отримано за договором відступлення.

Лист ДФСУ є індивідуальною податковою консультацією.

ДФСУ в листі від 23.06.2016 р. № 13821/6/99-99-13-02-13-15 розглянула питання перерахунку ПДФО, військового збору та ЄСВ з сум середнього заробітку працівника, покликаного на строкову військову службу.

Податківці в роз'ясненні посилаються на норми ПКУ та Закону про ЄСВ, які діяли в 2015 році.

Фіскали вважають, що в разі повернення підприємству коштів з держбюджету в рамках компенсації середнього заробітку працівника, покликаного на строкову військову службу, податковий агент має право здійснити перерахунок відповідних сум і відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ провести коригування.

В такому разі коригування слід проводити за допомогою уточнюючого розрахунку за ф. №1ДФ, оскільки нарахування та виплата сум середнього заробітку мобілізованим згідно пп.165.1.1 ПКУ вважаються неоподатковуваними виплатами.

Податківці ж підкреслюють, що до 01.01.2016 р. згідно ч.7 ст.7 Закону про ЄСВ не нараховувався на виплати і не утримувався єдиний внесок з виплат, які компенсувалися з бюджету в межах середнього заробітку працівників, покликаних на військову службу за призовом у час мобілізації, на особливий період. І роблять такий висновок - законодавчі підстави для коригування ЄСВ такому працівникові відсутні.

Лист ДФСУ є індивідуальною податковою консультацією.

Київські податківці нагадали про порядок визначення доходу від надання транспортно-експедиційних послуг платника єдиного податку - юридичної особи 3 групи.

Так, у разі надання послуг, зокрема за договорами транспортного експедирування, доходом платника єдиного податку-юрособи є сума отриманої винагороди повіреного (агента) (п. 292.4 ст. 292 ПКУ). Експедитор за посередницькі послуги отримує винагороду від клієнта, яка і є його доходом (ст. 929 ЦКУ).

При цьому кошти, які отримує юрособа від клієнта для виконання або організації виконання визначених договором послуг, вважаються транзитними і не включаються в обсяг доходу платника єдиного податку-юридичної особи 3 групи. Підприємству не переходить право власності на такі кошти.

Фіскали прийшли до висновку, що сума винагороди експедитора буде базою оподаткування єдиним податком-юридичної особи 3 групи.

Рівненські податківці в листі від 30.06.2016 р. № 143/14з / 17-00-13-03-05 відзначили, що ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464).

Платник повідомляє орган ДФО про отримання статусу інваліда або пенсіонера шляхом подання письмової заяви довільної форми з відповідними підтверджуючими документами.

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, самостійно визначають суми, на які нараховується єдиний внесок, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску .

ФОП-єдинники формують і подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до цього Порядку № 435 із зазначенням типу форми "вихідна".

Податківці вважають, якщо єдинник не скористався правом на звільнення від сплати ЄСВ і самостійно подав Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за минулі роки (2014-2015 рр.), то підстав для повернення коштів по сплаті єдиного внеску за ці роки немає, оскільки зазначені в звіті з ЄСВ суми могли бути використані для обчислення та призначення такого підприємця страхових виплат. А Порядок № 435 не встановлює порядку виправлення помилок у формі Д5.

Лист ДФС є індивідуальною податковою консультацією.

Лист ГУ ДФС в м. Києві від 06.07.2016 р. № 4449/Г/26-15-13-02-15.

Київські податківці нагадали, якщо ФОП - єдинник припиняє свою підприємницьку діяльність шляхом державної реєстрації припинення, то останнім податковим (звітним) періодом буде вважатися період, в якому він подав до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності (п . 294.6 ПКУ).

Фізособа має провести остаточні розрахунки по податках від здійснення підприємницької діяльності, подати до контролюючого органу у встановлені терміни річну податкову декларацію за звітний рік, в якому проведена державна реєстрація припинення.

Фіскали відзначають, що незважаючи на припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, ФОП повинен продовжувати враховуватися в контролюючих органах як звичайна фізична особа - платник податків.

Лист ДФСУ від 25.05.2016 р. № 11405/6/99-99-12-02-03-15. Закарпатські податківці зазначили, що позитивна різниця від продажу банком іноземної валюти за дорученням ФОП не є доходом фізособи-підприємця - платника єдиного податку.

При цьому всі вартісні показники, які включаються в дохід фізособи-підприємця, відображаються в нацвалюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленому Національним банком України на дату отримання такого доходу.

Якщо суб'єкт господарювання допустив помилки в графах 3 і / або 4 "Обсяги реалізованого пального" акцизної накладної, то особа, яка реалізує паливо, має скласти розрахунок коригування до такої накладної.

У графах 3, 4 вказується обсяг реалізованого палива (збільшення / зменшення) як різниця фактичного обсягу відвантаженого палива і обсягу, який внесений в акцизну накладну, яка коригується (з відповідним знаком +/-).

При від'ємному значенні показника однієї з граф 3 або 4 (якщо фактичний обсяг відвантаженого палива є меншим, ніж обсяг, внесений в акцизну накладну, яка коригується), який зменшує помилково відображений обсяг палива в кілограмах (графа 3) або обсяг в літрах, приведених до температури 15 ° C (графа 4), коригування вважається таким, яке зменшує обсяг реалізованого палива. Одержувач палива повинен зареєструвати такий розрахунок в ЕРАН.

Тернопільські податківці нагадали, що суб'єкти господарювання, які використовують РРО, зобов'язані забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО.

При цьому якщо РРО, розташований на місці проведення розрахунків, не обладнаний ящиком для зберігання готівки, то готівкові можна зберігати в сейфі. Головне - передбачити таке зберігання у внутрішньому наказі.

Фахівці ДФС відзначають, що в сейфі, розміщеному на місці проведення розрахунків, повинна зберігатися лише виручка, проведена через РРО.

ДФСУ в листі від 13.06.2016 р. № 13057/6/99-99-12-02-03-15. роз'яснила, що за обсяги відходів, які утворюються в процесі госпдіяльності і тимчасово розміщуються на власній території, податкові зобов'язання з екоподатку у підприємства виникають після розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях, на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів.

Розміщенням відходів - господарськими операціями, які ідентифікують включення обсягів відходів в об'єкт оподаткування (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання), вважається постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів (пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Лист ДФСУ є індивідуальною податковою консультацією.

ДФСУ надала індивідуальну податкову консультацію від 21.06.2016 р. № 13668/6/99-99-15-02-02-15 щодо відповідальності в разі сплати податкових зобов'язань платником податків до відповідного бюджету на невірний рахунок.

Так, до платника податку, який здійснює виплати доходу нерезиденту без утримання та внесення до бюджету податку з такого доходу, або який перерахував податок з доходів нерезидента до бюджету в повному обсязі, але пізніше терміну, застосовується відповідальність у вигляді штрафів, передбачених ст. 127 Кодексу, та пені згідно ст. 129 Кодексу.

Якщо платник податків, який здійснює виплати доходу нерезиденту, направив податок з таких доходів на неправильний код бюджетної класифікації, то кошти не надійдуть до відповідного рахунку, а, отже, не буде оплачена сума податку з доходів нерезидента з джерелом узгодження з України. Йому доведеться, відповідно до п. 127.1 ст. 127 Кодексу, сплатити штраф у розмірі:

• 25% суми податку;

• 50% суми податку, якщо ті ж дії були вчинені повторно протягом 1095 днів;

• 75% суми податку - здійснені протягом 1095 днів втретє та більше.

Податківці нагадали, що після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день.

Набрав чинності наказ Мін'юсту від 23.05.2016 р. № 498, яким затверджено зміни до Порядку направлення контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Так, Порядок доповнено новою формою "ПН" (додаток 14 до Порядку), яка складається в разі виявлення в ході проведення документальних виїзних перевірок помилок при вказівці обов'язкових реквізитів податкових накладних, встановлених п.201.1 ст. 201 ПКУ.

Також необхідно буде складати податкові повідомлення-рішення для застосування контролюючими органами штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), застосування яких безпосередньо пов'язане з визначенням податкових зобов'язань (форма "ПС", додаток 11 до Порядку), зокрема:

• за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності;

• за порушення встановлених термінів зберігання документів;

• за неподання або порушення строків подання податкової інформації, порядку взяття на облік (реєстрації) в контролюючих органах.

Наказом об'єднані форми "С" і "У" і передбачено складання податкового повідомлення-рішення форми "С" (додаток 10 до Порядку) для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та / або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням , якого покладено на контролюючі органи, в тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Сумські податківці нагадали, що фізичні особи - власники розкішних авто повинні сплатити транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке вони повинні були отримати від контролюючих органів до 01.07.2016 року.

Крім фізосіб податок на авто платять і юрособи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, які є об'єктами оподаткування.

Відповідно до Податкового кодексу, розкішними вважаються, і відповідно, обкладаються транспортним податком автомобілі, середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2016 році - 1,03 млн. грн.), і з року випуску яких пройшло не більше п'яти років. Якщо протягом звітного періоду закінчився п'ятирічний вік авто, податок сплачуватиметься за період з 01 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг п'яти років.

Зі свого боку, зауважимо, що вже є судова практика, в якій окремі власники таких авто успішно оскаржують повідомлення-рішення органів ДФС про нарахування транспортного податку на тій підставі, що відповідні зміни були внесені до ПКУ пізніше, ніж за 6 місяців до початку податкового року .

НБУ постановою від 12.07.2016 р. № 353, яка набула чинності 14 липня 2016 року, вніс зміни в ряд своїх постанов щодо індивідуального ліцензування деяких валютних операцій, а саме:

• Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон;

• Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України;

• Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України.

Відтепер юрособам і фізособам-підприємців для отримання індивідуальних ліцензій більше не потрібно буде подавати в НБУ виписки (витягу) з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А ось фізособи, які не є підприємцями, зобов'язані подати в НБУ копію податкової декларації про майновий стан і доходи для перевірки джерел походження коштів для отримання індивідуальної ліцензії.

Особі, яка переховується від органів досудового розслідування, слідства, суду або органів влади (за інформацією МВС) можуть відмовити у видачі індивідуальних ліцензій. Також неможливо отримати ліцензію в разі прийняття рішення про припинення юрособи або держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізособи-підприємця, що є ліцензіатами.

Власники індивідуальних ліцензій можуть подавати в НБУ звіти про проведені операції по рахунках, відкритим за межами України, в електронній формі замість паперової.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є листок непрацездатності (ст. 31 Закону № 1105), який видається на весь період тимчасової непрацездатності до її відновлення або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією і обчислюється в календарних днях.

Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Отже, оплаті підлягають всі календарні дні, певні листком непрацездатності, не дивлячись на те, що на період тимчасової непрацездатності працівника припадають дні, які є для нього неробочими в зв'язку з встановленням неповного робочого часу.

.

Держстат наказом від 10.06.2016 р. № 90 затвердив оновлені форми статзвітності з праці, а саме:

• форму № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці";

• форму № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці".

Нову місячну звітність вперше потрібно подавати, звітуючи за січень 2017 року, квартальну - за І квартал 2017 року.

Ці форми поширюються на юросіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, встановленим органами державної статистики.

Держстат наказом від 10.06.2016 р. № 89 затвердив нову форму Звіту про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом (форма №51-авто (місячна).

Звітувати за новою формою юрособам, відокремленим підрозділам юросіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення, необхідно буде починаючи зі звіту за січень 2017 року.

ІІІ. Перспективне законодавство і проекти офіційних роз'яснень.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 4496 про внесення змін щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг, який передбачає спрощення процедури укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), бухобліку і фінзвітності, а також скасування валютного контролю для операцій з експорту послуг.

Так, експортери послуг зможуть укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) не тільки в письмовій, а й в електронній формі, а також шляхом прийняття публічної оферти, обміну електронними повідомленнями або шляхом виставлення рахунку (інвойсу).

Рахунок (інвойс) буде визнаний первинним документом, який може бути підписаний з допомогою особистого підпису, електронного підпису або електронного цифрового підпису або електронного підпису одноразовим ідентифікатором. При цьому необхідною буде лише підпис експортера.

Факт оплати нерезидентом виставленого рахунку буде вважатися згодою з об'ємом і якістю наданих послуг.

Згідно запропонованих змін банки більше не будуть вимагати переклад документів на українську мову, якщо вони оформлені англійською.

Мінфін планує в липні представити на розгляд КМУ законопроект щодо удосконалення податкової системи.

Згідно із законопроектом, заплановані наступні зміни:

Адміністрування податків:

• зменшити кількість позапланових перевірок ДФС;

• впровадити повноцінний електронний кабінет платника податків;

• перейти до однорівневої системи апеляційних оскаржень рішень ДФС;

• передати права ДФС на письмові податкові консультації Мінфіну.

ПДВ:

• ввести єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування ПДВ;

• удосконалити систему електронного адміністрування ПДВ.

ПДФО:

• розширити перелік витрат ФОП від здійснення господарської діяльності на суми акцизного податку сплачених при роздрібній торгівлі підакцизними товарами;

• надати право фізособі звертатися до контролюючого органу для отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації.

Єдиний податок:

• при сплаті податків ФОП зможуть не враховувати працівників, які призвані на військову службу.

Акцизний податок:

• скасувати акцизний податок для тих, хто продає паливо в малих ємкостях;

• звільнити від оподаткування акцизним податком тютюнової сировини тютюново-ферментаційні заводи, а також вирощування та переробку тютюнової сировини.

Плата за спеціальне використання води:

• скасувати рентну плату за спеціальне використання води для всіх, крім первинних водокористувачів (водоканали).

Оподаткування в зоні АТО:

• врегулювати питання сплати окремих податків (ПДВ, ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на території проведення АТО і тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування.